Παιχνίδια Καζίνο - Play Free Online Casino Games

Poker OpenOahu SolitaireCircus Show SolitaireSolitarioTwo minutes blackjackCardMania - Golf SolitaireEnchanted ForestWitching HourAncient Desert SolitaireForty Thieves SolitaireKlonDike SolitaireSimple Jackpot SlotsAntique Tri SolitaireSea Tower SolitaireHorror Tri SolitaireForty Thieves SolitaireCosmic Odyssey SolitaireMagic Quilt Solitaire

Poker Open

Draw one or more cards of the three visible in every movement. Before taking the next card (or cards) you can remove some cards from hand (previous hand). If you do not do this one card is removed from your hand - first card on the left. You can not replace only one card too often. After each playing computer randomly deletes one card also.
Try to make most scored poker hands.
The last score is an average of the results for one play. The first hand of the first 5 cards are scored twice!

Information


(c) 2017 - ...