Παιχνίδια Καζίνο - Play Free Online Casino Games

Happy Flight SolitaireSlotZPoker Soloe+Casino Roulette TechHit The Deck21Poker OpenOahu SolitaireCircus Show SolitaireSolitarioTwo minutes blackjackCardMania - Golf SolitaireEnchanted ForestWitching HourAncient Desert SolitaireForty Thieves SolitaireKlonDike Solitaire

Happy Flight Solitaire

If you enjoy playing solitaire games, then this game by Free-Online-Action.com is one that you might well like! This classical and popular solitaire is known as double Klondike (because you are playing with two cards decks). The game goal is to build the eight foundations up in ascending suit sequence from Ace to King with cards of identical suit. On the tableau, cards are played in descending order, alternating colors. When there is no more turns, use stock. Having finished the game successfully you shouldn't forget to publish your best result to see your name at the Top of the table.

Information


(c) 2017 - ...