Παιχνίδια Καζίνο - Play Free Online Casino Games

Casino Solitaire3Cards by Black Ace PokerEnigmatic Room SolitaireFruitedIce Cards SolitairePuck SolitaireGaps SolitaireSpeedVegas ParadiseMagic Quilt SolitaireForest SlotsSlotMachine 2Crazy SlotsAlien Jackpot 2Blackjack megalopolis

Casino Solitaire

In this game there are four foundation piles at the centre of the play area and 8 tableau piles surrounding the foundation piles. At the start of the game the aces are dealt to the foundation piles and 6 cards are dealt to each of the tableau piles. The object of the game is to move all the cards to the foundation piles.

Information


(c) 2017 - ...
<margin:6px;>